top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

Pakiet Wierzytelności Tajmax sp. z.o.o

Syndyk masy upadłości

Tajmax Mieczyński, Gracz, Liszka sp. jawna

w Krakowie w upadłości

 

ogłasza sprzedaż „z wolnej ręki”

PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

za cenę nie niższą niż 5.000,00 zł brutto

 

Osoby zainteresowane kupnem powyższego pakietu

proszę o kontakt bezpośrednio z Biurem Syndyka

tel: (12) 420-26-89, mail: biuro@syndykmasy.pl

 

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 8 MARCA 2024 R.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Krakowie

(al. Pokoju 78, pok. 313) dnia 15 MARCA 2024 r. g. 9.00

 

Procedura konkursowa:

regulamin procedury konkursowej – Pakiet Wierzytelności