top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

PPH PETPOL sp. z o. o.

PPH PETPOL sp. z o. o. - upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:

  1. 2013-07-31 – postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V – Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości – sygn. akt V GUp 10/13. Upadłemu został pozostawiony zarząd własny nad jego majątkiem.
  2. 2013-09-06 – obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 173/2013 – pozycja 12617
  3. 2014-07-07 – postanowienie SR w Nowym Sączy o zmianie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie likwidacyjne.
  4. 2014-09-03 – obwieszczenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego w MSiG nr 170/2014 –           pozycja 214056
  5. 2015-07-08 – ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 130/2015 – pozycja 9911
  6. 2016-04-27 – ogłoszenie o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 81/2016 – pozycja 9828
  7. 2016-06-30 – postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.
  8. 2016-09-23 – postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności.
  9. 2018-08-17 – ogłoszenie o sprządzeniu I częściowego planu podziału MSiG nr 159/2018 – pozycja 35824

Dokumenty