Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

AKORD sp. z o.o. w upadłości

 Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2016-08-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 234/16.
 
  1. 2.   2016-09-30 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 190/2016 - pozycja 24748
 
 3. 2017-03-27 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 60/2017 - pozycja 10922

 4. 2018-03-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności w MSiG nr 57/2018 - pozycja 12061