Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Dariusz Winiarski - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2016-09-23 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 271/16.
 
  1. 2.   2016-10-21 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 205/2016 - pozycja 27147

  1. 3.   2017-12-22 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 248/2017 - pozycja 48255