Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jacek Wójcik - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:

Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2016-09-22 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 269/16.

  2. 2.   2016-10-21 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 205/2016 - pozycja 27150

    1. 3.   2017-12-28 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz I uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 250/2017 - pozycja 48703

      1. 4.   2018-08-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi II uzupełnijącej listy wierzytelności MSiG nr 161/2018 - pozycja 36299