Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Krzysztof Prokop - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2016-11-30 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 357/16.

  1. 2.   2016-12-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 235/2016 - pozycja 32397

3.   2017-09-19 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 181/2017 - pozycja 35151

4.   2018-09-07 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 174/2018 - pozycja 39009 

5.   2020-01-16 - obwieszczenie o wykreśleniu wykreślenie wierzytelności Colli International Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Zw 7) w MSiG nr 10/2020 - pozycja 2229