Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Zdzisław Galoch - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2017-01-11 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 10/17.

  2. 2.   2017-01-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 12/2017 - pozycja 1696

  1. 2.   2017-08-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 166/2017 - pozycja 32766