Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

PPHU "KUREK" Wojciech Kurek w upadłości likwidacyjnej

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2014-07-31 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy dla spraw upadłościowych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 11/14.
  2. 2.   2014-09-24 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 185/2014 - pozycja 12976

  3. 3.   2016-04-15 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSIG nr 73/2016 - pozycja 8712.

  4. 4.   2017-03-09 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy  o odwołaniu syndyka i powołaniu zarządcy tymczasowego. 

  5. 5.   2017-04-25 - obwieszczeniw w sprawie odwołania syndyka i powołaniu zarządcy tymczasowego w MSiG nr 80/2017 - pozycja 15525 

  6. 6.   2017-07-20 - obwieszczenie w sprawie wyznaczenia syndyka w MSiG nr 139/2017  - pozycja 28171

    7.   2017-07-20 - obwieszczenie o sporzadzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w            MSiG nr 139/2017 - pozycja 28145