Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Maria Gryglicka - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2017-04-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 177/17.

  2. 2.   2017-05-09 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 88/2017 - pozycja 17185

  3. 3.   2017-11-22 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 226/2017 - pozycja 43577

  1. 4.   2018-11-09  - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału MSiG nr 218/2018- pozycja 49237