Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Marcin Wasiak - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2017-04-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 176/17.

  2. 2.   2017-05-09 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 88/2017 - pozycja 17192

    1. 3.   2017-12-04 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 234/2017 - pozycja 45274

    1. 4.   2018-02-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 29/2018 - pozycja 6019

    2. 5. 2018-04-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 70/2018 - pozycja 14931