Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Dorota Cylny - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2017-06-30 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 258/17.
  2. 2.   2017-07-14 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 135/2017 - pozycja 27276
    1. 3.   2018-02-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 31/2018 - pozycja 6410