Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Kazimierz Król - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2017-07-21 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 285/17.

  2. 2.   2017-08-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2017 - pozycja 29967

    1. 3.   2018-01-30 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 21/2018 - pozycja 4311