Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Bożena Nowak - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2017-07-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 299/17.
 
  1. 2.   2017-08-04 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2017 - pozycja 29973
  
  1. 3.   2018-04-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 76/2018 - pozycja 16303

  1. 4.   2018-09-26 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 187/2018- pozycja 41777