Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Robert Hodur - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:1.   2017-10-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 401/17.

2.   2017-10-30 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 210/2017 - pozycja 40492

3.   2019-11-05 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności oraz uzupełniających list wierzytelności w MSiG nr 214/2019 - pozycja 56868

4.   2020-10-28 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału MSiG nr  211/2020 - pozycja 58498