Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Teresa Fortuna - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2017-11-02 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 416/17.

  2. 2.   2017-11-08 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 216/2017 - pozycja 41645