Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Romuald Jaworski - upadłość konsumencka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 1. 1.   2017-12-06 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 469/17.

  1. 2.   2017-12-12 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 240/2017 - pozycja 46388

  2. 3.   2018-06-12 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 112/2018 - pozycja 25035

   1. 4.   2018-09-13 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 178/2018 - pozycja 39849
    
  3. 5. 2018-11-08 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 217/2018 - pozycja 49004