Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jacek Grzegórzko - upadłość konsumencjka

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-01-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 28/18.

  2. 2.   2018-01-26 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 19/2018 - pozycja 3809


  3. 3.   2018-07-12 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 134/2018 - pozycja 30757

  4. 4.   2018-10-25 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 208/2018- pozycja 46753
  5. 5.   2019-01-31 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 22/2019- pozycja 5485