Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

CART sp. z o.o. w likwidacji w upadłości

Adres do korespondencji:Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-03-01 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 95/18.
    1. 2.   2018-04-10 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 70/2018 - pozycja 14880
      1. 3.   2018-11-23 - obwieszczenie w sprawie sporządzenia i przekazania sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
        MSiG nr 227/2018 - pozycja 51740