Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Janina Kamieniarz - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-05-09 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 197/18.

  2. 2.   2018-05-17 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 95/2018 - pozycja 20712

  3. 3. 2019-09-04  - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 171/2019 - pozycja 45540