Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Izabela Mianowska - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-05-08 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 190/18.

  2. 2.   2018-06-16 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 94/2018 - pozycja 120457

  3. 3. 2019-02-15 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 33/2019- pozycja 8619

  1. 4. 2020-09-23 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 186/2020- pozycja 48890