Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Andrzej Toroń - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-05-16 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 205/18.

  2. 2.   2018-05-25 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 101/2018 - pozycja 22182