Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Ewa Góralczyk - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-06-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 292/18.

  2. 2.   2018-07-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 130/2018 - pozycja 29733

3. 2018-12-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 239/2018- pozycja 55320

4. 2018-07-22 - 
obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej isty wierzytelności w MSiG nr 140/2019- pozycja 38012

5. 2019-07-22 - obwieszczenie o sporządzeniu przez biegłego sądowego opisu i oszacowania nieruchomości w MSiG nr 239/2018- pozycja 38093