Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

PKS sp. z o.o. w upadłości

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-06-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 281/18.

  2. 2.   2018-07-20 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 140/2018 - pozycja 32087

  1. 3. 2019-02-22 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 38/2019- pozycja 9860