Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Krystian Lisak - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-07-30 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 337/18.

  2. 2.   2018-08-08 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 153/2018 - pozycja 34657

3.   2019-10-08 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSiG nr 195/2019 - pozycja 51765