Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Irena Wodecka - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-08-03 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 353/18.
  2. 2.   2018-08-13 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 156/2018 - pozycja 35205

  3. 3. 2020-03-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 54/2020 - pozycja 15388 

  4. 4. 2020-03-18 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sedziemu-Komisarzowi opisu i oszacownia nieruchomośći wchodzącej w skład masy upadłości w MSiG nr 54/2020 - pozycja 15446