Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Danuta Czech - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
    1. 1.   2018-08-13 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 359/18.

      1. 2.   2019-02-01 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 23/2019 - pozycja 5743

    1. 3.   2019-06-14 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 115/2019 - pozycja 31580