Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Barbara Franczyk - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2018-08-16 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 363/18.
  2. 2.   2018-08-24 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 164/2018 - pozycja 36771
  3. 3.   2019-03-05 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 45/2019 - pozycja 11666
  4. 4.    2019-07-22 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności MSiG nr 140/2019 - pozycja 38006