Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Andrzej Ciepiński - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2018-10-25 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 485/18.
 
2.   2018-11-05 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 214/2018- pozycja 48190