Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Andrusiewicz Agata - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

  1. 1. 2019-06-18 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 279/19.

  2. 2. 2019-06-27 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 123/2019 - pozycja 33695

  3. 3. 2020-01-30 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 20/2020 - pozycja 4984

  4. 4. 2020-03-17 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi korekty listy wierzytelności w MSiG nr 53/2020 - pozycja 14993 

  1. 5. 2020-08-31 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 169/2020 - pozycja 43670

  1. 5. 2020-10-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 206/2020 - pozycja 56580