Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Andrzej Zięba - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-07-23 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 356/19.
 
2.   2019-08-05 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 150/2019- pozycja 40369

3. 2020-05-12 - obwieszcznie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności i uzup. listy wierzytelności w MSIG nr 91/2020 - pozycja 21189