Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Anna Sibiga - Rudel - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.  2019-09-12 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 440/19.

2. 2019-09-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłośći w MSIG nr 181/2019 - pozycja 47938
 
3. 2020-03-20 - obwieszcznie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSIG nr 56/2020 - pozycja 15827
 
3. 2020-06-03 - obwieszcznie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSIG nr 107/2020 - pozycja 25081