Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Artur Rudel - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-09-12 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 439/19.

2. 2019-09-18 - obwieczenie w sprawie ogłoszena upadłości w MSIG nr 181/2019 - pozycja 47937

3. 2020-03-12 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazanieu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 50/2020 - pozycja 14032 

4. 2020-07-07 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazanieu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 130/2020 - pozycja 32652 

5. 2020-10-05 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazanieu Sędziemu-Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 194/2020 - pozycja 51894