Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Asort Dystrybucja sp. z o.o. - upadłość likwidacyjna - ZAKOŃCZONE

Upadły:  Asort Dystrybucja sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
33-300 Nowy Sącz, ul. Konarskiego 3, lok. 3
 
Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
 
Stan postępowania upadłościowego:
 
 1. 1.   2013-12-20 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp           14/13

 2. 2.   2014-01-31 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 21/2014 - pozycja 15612

 3. 3.   2014-12-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności opublikowane w MSiG       nr 239/2014 - pozycja 16454
 4. 4.    2015-01-28 - postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności 

 5. 5.    2015-12-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności opublikowane w MSiG nr 247/2015 - pozycja 20639

 6. 6.    2016-09-23 - postanowienie Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności 

  1. 7.    2018-04-05 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości opublikowane w MSiG nr 67/2018 - pozycja 14322
   
  1. 8.   2019-07-31 - obwieszczenie w sprawie zakończenia popstępowania upadłościowego w MSiG nr 147/2019 - pozycja 915850