Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Bożena Rozmus - postępowanie upadłościowe

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.   2020-11-06 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 865/20.

2.   2020-11-16 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 223/2020 - pozycja 63159