Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Artur Chróściel - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-04-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 167/19.

2. 2019-04-26 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 82/2019 - pozycja 22047

3. 2020-03-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 47/2020 - pozycja 12989