Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Cymer Maria - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2020-09-22 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 680/20.

  2. 2.   2020-10-01 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 192/2020 - pozycja 50914