Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Damian Dziedzic - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-07-23 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 356/19.
 
2.   2019-08-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 151/2019- pozycja 40635

3. 2020-04-23 - obwieszcznie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSIG nr 79/2020 - pozycja 19203

3. 2020-05-12 - obwieszcznie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności w MSIG nr 91/2020 - pozycja 21155