Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Dammar sp. z o.o. w upadłości

Stan postępowania upadłościowego:
  1. 1.   2019-02-06 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 41/19.

  2. 2.   2019-03-06- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 46/2019- pozycja 11878