Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Eugeniusz Obal - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-02-14 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 55/19.
 
2.   2019-02-21 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 37/2019- pozycja 9583

3. 2019-12-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 239/2019 - pozycja 64081