Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

FHU Bemal Maciej Leski - upadłość likwidacyjna

Stan postępowania upadłościowego:
 
  1. 1.   2014-03-18 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt: V GUp 4/14.
  2. 2.   2014-04-30 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w   MSiG nr 83/2014 - pozycja 5298

  3. 3.   2014-12-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności opunlikowanej w MSiG nr 239/2014 - pozysja 16455 

  4. 4.   2015-06-24 - obwieszczenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe likwidacyjne MSiG nr 120/2015 - pozycja 8980
 
  1. 5.   2016-11-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności opunlikowanej w MSiG nr 230/2016 - pozysja 31622