Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Grzegorz Bujak - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-04-25 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 178/19.

2. 2019-05-08 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 88/2019 - pozycja 23309