Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Grzegorz Kącik - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-12-12 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 684/19.

2.   2019-12-19 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 245/2019 - pozycja 65973

3.   2020-10-05 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 194/2020- pozycja 51871