Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Guguła Kamil - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
 
 
1.   2020-08-17 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 569/20.
 
2.   2020-08-24- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 164/2020- pozycja 42159