Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Halina Sarnecka - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:


1.   2020-01-28 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 49/20.


2.   2020-02-06- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 25/2020- pozycja 6203