Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Helena Pająk - postępowanie upadłościowe

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-11-14 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 571/19.

2.   2019-11-21 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 225/2019 - pozycja 59890

3.   2020-07-01  - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 126/2020 - pozycja 31542

4.   2020-10-29  - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 212/2020 - pozycja 58861