Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jakub Juryk - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-03-18 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 112/19.

2.    2019-03-25 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości MSiG nr 59/2019 - pozycja 15597

3.    2019-08-22 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 162/2019 - pozycja 43428
 
4.    2020-01-21 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności (Zw 2, 3, 6, 7, 8) w MSiG nr 13/2020 - pozycja 2997