Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Kaczmarski Roman - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-11-29 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 634/19.

2.   2019-12-11 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 239/2019 - pozycja 63979

3.   2020-10-27 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 210/2020- pozycja 58087