Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Kłosowska-Gędłek Małgorzata - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
 
 
1.   2020-07-15 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 449/20.
 
2.   2020-07-23- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 142/2020- pozycja 36200