Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Marcin Tur - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-07-16 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 329/19.
 
2.   2019-08-01 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 148/2019- pozycja 39813

2.   2020-09-24 - obwieszczenie o sprządzeniu i przezaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 187/2020- pozycja 49177