Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Marian Szatko - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-05-15 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 210/19.

2.   2019-05-24 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 100/2019 - pozycja 26891
 
3. 2020-01-23 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 15/2020 - pozycja 3604